Avel och hälsa

Avel och hälsa

En sund och ansvarstagande avel = en sundare hälsa!


Det är friska katter som lever länge och mår bra.Blodgruppering


Blodprov ger svar på vilken blodgrupp katten har. Detta tas i syfte att säkerställa överlevnaden hos kommande kattungar. B är ett recessivt anlag.


Möjliga parningar:

Hane A + Hona A

Hane B + Hona B

Hane B + Hona A


VARNING!


Hane A + Hona B


Kattungarna kommer förgiftas av honans modersmjölk, detta kallas felin neontal isoeytrolys. Alltså när ungarna diar modersmjölken få de antikroppar mot sina egna röda blodgrupper. Ungarna försvagas och dör.

Sjukdomar att känna till:


FeLV - virussjukdom som på fackspråk heter Felint Leukemi-virus. Detta är en leukossjukdom som påvisas genom blodprov.


FIV - virussjukdom som på fackspråk heter Felint Immunosuppressivt Virus. Detta är en AIDS-sjukdom.


FCoV (Felint corona virus) och FIP.


Tänk på att: Tester är en färskvara och att vaccin  ersätter inte tester i uppfödning.
Inavlesgrad


På Findus kan man göra provparningar. Där kan man kontrollera inavelsgraden i flera led. Ett sunt mål är att inte ha en inavelsgrad på mer än 0,4 på åtta generationer. Birmaringen rekomenderar attt inte ha en inavelsgrad på över 2,5 % i fem generationer.

En annan sida där man kan se inavelsgraden på en individ och titta i fler generationer är PawPads.

LÄNK till SVA rekommendationer för undvikande av parasiterna Giardia och Tritrichomonas:Test Blodgruppering


Vi har topsat samtliga avelskatter och skickat salivprov till UC Davis Veterinary Genetics Labratory i USA.


Fördelen med detta är att du kan topsa katterna hemma och göra en online förfrågan och betalning via Internet. Testet kostar 40 dollar/katt och ger även svar på om katten är anlagsbärare A/A eller A/B.


Själva testet/topsningen skickas i brev tillsammans med ett formulär som du skriver ut och registrerar på deras hemsida. Det låter såvrare än vad det är.


Ett blodprov ger bara svar på blodgrupp och inte vilka anlag katten har.

En avelskatt bör vara testad om förekomst av hjärtfel innan första parningen sker.


Den bör även njurscannas.

Om katten blir sjuk kontakta alltid veterinär!

Ekobo Gård

Svartnö 161

/42 91 Östhammar

Tel : +46 734496351

E-mail: info@ekobo.se