Genbank

Genbank för svenska Lantraser

Genbankssystemet är en svensk idé. Bevarandearbetet sker genom en genbank med levande djur, s.k. genbanksbestättningar, hos enskilda personer, djurparker och andra institutioner.


En viktig del i genbanksystemet är att veta djurens härstamning, därför förs det en sluten stambok.  Vilket innebär bland annat att djur utifrån i princip inte kan föras in i avlen, detta i syfte att bevara raserna oförädlade. Man har alltså kontroll över de enskilda individerna bland de olika djurslagen. När de gäller fjäderfä kontrollerar man de olika flockarnas härstamning.


Bara genom att till exempel hålla ett par grisar gör man en förhållandevis stor insats i bevarandearbetet. Det är inte fel att hålla större besättningar, men ur bevarandesynpunkt är det generellt bättre med många små djurbesättningar än några få stora.

Genbanksintyg

Genbanksintyget är djurets stamtavla med härstamningsbevis som endast får utfärdas av ägare till genbanksbesättningar.


Det är ett krav att det aktuella djuret har ett genbanksintyg för att du ska kunna ansluta ditt djur till genbankssystemet.

Genbankskontrakt

För att få registrera sin besättning hos respektive Lantrasförening måste man skriva under ett kontakt där man går med på att följa avelsplanen och de gällande reglerna.


De som får sin ansökan godkänd får sedan ett eget genbanksnummer och har därefter rätt att utfärda genbanksintyg på de djur de säljer.

Våra genbanker:


Linderödssvin 1526


Gotlandskanin 1239


Svensk Blåanka 9173

Ekobo Gård

Svartnö 161

/42 91 Östhammar

Tel : +46 734496351

E-mail: info@ekobo.se