Bevarande projekt våra marker

Roslagshagars fältbesök

År 2008 när Agda Wahlström som bott på gården större delen av sitt 90-åriga liv fortfarande var bofast kom företrädare för Upplandstiftelsen och Projektet Roslagshagar ut på ett fältbesök.


Fältbesöket syfe var att ge råd om restaureringsåtgärder för betesmarkerna, fast därefter lades allt på is.


I samband med att vi övertog gården hösten 2015 och fick se dokumentationen från besöket vakande intresset för projektet och kontakten återupptod.


Maria Hoflin på Roslagshagar kom ut på ett nytt besök och senare under vintern blev ett femårigt kontakt undertecknat med ett åtagande om att restaurera betesmarkerna.


Projektet Roslagshagar har därefter gett ett stängselbidrag för att betesmarkerna ska kunna inhägnas för att på nytt hålla djur på gården. Med hjälp av stängselbidraget fick vi möjligheten att börja planera för att inhägna hela betesmarkerna i stället för delar av den.Påsken 2016


Arbete med restaureringen började under påskhelgen med att vi med hjälp av grannar och vänner inledde med att riva det gamla övervuxna staketet och även en gammal gärdesgård.


Den gamla gärdesgården var vackert åldrad, men i ett sådant skick att den var utom all räddning. På grund av att det nya staketet skulle dras utefter markgränsen där gärdesgården gick var vi tyvärr tvugna att ta bort den i sin helhet.

Gärdesgård


Gärdesgård är starkt förknippad med kulturlandskapet. Genom ett mindre mirakel (känns det som ) ordnade Maria Hofflin i samarbete med Vägverket att en ny gärdesgård skulle byggas.


Den här gången längs med bilvägen och inte inne i skoggen där ingen kunde se den. I andra veckan av April kom Lassegård från Långalma ut och inom loppet hade han och andra bybor, satt upp en helt ny gärdesgård.


Det är ett fantastiskt fint hantverk de lyckats åstadkomma, de har tänkt på allt, till och med den fjärdedel av  stammarna har blivit kluvna, på samma sätt som man byggde här ute en gång i tiden.


Redan när första delen av gärdesgården kommit upp kunde man se hur mycket en gärdesgård gör för landskapsbilden, plötsligt var det som att  allt kom till liv på ett helt nytt sätt.

Stängselstaket


De nya staket köptes på ett lokalt företag, Delka Produkter, vilka varit väldigt bra på att räkna ut vad som behövs för att kunna bygga staketen i form av mängden stolpar och nät, vilket inte är helt lätt när man som oss inte är insatta i hur det går till.

Ekobo Gård

Svartnö 161

/42 91 Östhammar

Tel : +46 734496351

E-mail: info@ekobo.se