Natur projekt

Naturprojekt  

Det Naturliga Kretsloppets Boställe

Två viktiga fokusområden


Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade lantdjursraser genom avel och hållandet av levande genbanker och avelsgrupper knutna till respektive förening för respektive djurslag.  Genbankerna kan ses som ett sorts levande museum. Bedriva arbete för att öka medvetenhet och kunskap om dessa djur och på det sättet öka lantrasernas överlevnadsmöjligheter.


Naturvård genom att hävda de gamla betesmarkerna som hyser en stor del av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Dette arbete bidrar till en förbättrad miljö för både vilda och tama djur, samt att de gynnar hotade växter.

Bevarandeprojekt


Den biologiska mångfalden är hotad, det ökade antalet människor och vårt nya levnadssätt påverkar vår natur och djuren som lever i den. En anledning till att många arter är hotade är just att deras levnadsmiljöer har förändrats av människan. För gården är bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete. Bevarandeprojekten är vårt IKIGAI.


Ansvarsfullt, Närproducerat, Hållbart, Etiskt, Utsökt och Klimatsmart.


Det var så vi tänkte när vi tog oss an den här gården och markerna. Vi ville bli en liten självförsörjande oas.


Den som någonsin försökt vet att det inte låter sig göras så lätt, det är en process.


Men vi när drömmen och fortsätter...

Ekobo Gård

Svartnö 161

/42 91 Östhammar

Tel : +46 734496351

E-mail: info@ekobo.se