Om platsen

Söderön

I nordöstra Roslagen, steg Söderön (den Södra ön) upp ur havet för ca 4000 år sedan. Människor har levt här ända sedan dess och marken har brukats utav bönder.


Idag är det en halvö som är ca 1,5 mil lång. Söderön ligger mellan Östhammar och Öregrund på vägen ut mot Raggarön. . Forlämningar som hittats i området vittnar om att det kan ha funnits en härskarätt här.


En spännade teori är att kidnappade och klottrande Rospiggar blivit livvakter åt den bysantiske kejsaren redan för tusen år sedan. Runinskrifterna som  man hittat på det så kallade Pireuslejonet i Venedig har samma sorts skrift som en sten som numera står i Sund, en by på vägen mot Öregrund. Runstenen ska tidigare stått på Söderön. En fullskalig kopia av Pireuslejonet finns på Historiska museumet i Stockholm. Ingen har hittills lyckats tyda runinskriften. Endast ordet dräng är översatt, vilket var en fin titel på den tiden.

Ekobo Gården


Vi renoverar ett väldigt gammalt hus, från omkring  år 1750.

Det är ett så kallat sexplanshus i liggande timmer. Tanken var att huset skulle uppföras i syfte att tillhöra en ny kyrka som skulle byggas för att ortsborna inte skulle behöva ta sig de tre milen in till Östhammar (Karöbron fanns inte), men de byäldste blev osams och någon kyrka byggdes aldrig.


Huset har under århundradena ändrat karaktär, men spår av hur det en gång varit finns fortfarande kvar.  Vi förösker återställa och bevara huset i dess ursprunliga anda och renoverar det med varsam hand.

Ekobo Gård

Svartnö 161

/42 91 Östhammar

Tel : +46 734496351

E-mail: info@ekobo.se